OPRICHTING

 

Op 1 mei 1949 werd door Jan van Lee in Veghel "Wegenbouwbedrijf Van Lee" opgericht. In betrekkelijk korte tijd groeide deze firma uit tot een volwaardig bouwbedrijf.

 

In mei 1962 reisde Jan van Lee met een paar medewerkers naar Alfeld an der Leine in het noorden van Duitsland voor de aankoop van een nieuwe asfaltinstallatie.


De directie van de leverancier - de "Alfelder Eisenwerke" - wilde een goed klimaat scheppen voor de onderhandelingen en daarvoor moest het "Betriebschor" (bedrijfskoor) zorgen.

 

De leden van het koor kwamen van diverse werkplekken in hun werkkleding bij elkaar en zongen voor de geachte Nederlandse gasten enige liederen uit hun repertoire. Jan van Lee was onder de indruk van het muzikale optreden: hij vond het fantastisch, dat werknemers van een bedrijf een koor vormden en daarmee hun firma etaleerden.

 

Waarschijnlijk werd het bestuur van de personeelsvereniging nog in het najaar van 1962 of zeker in 1963 door Jan van Lee benaderd met het verzoek om binnen zijn firma ook een bedrijfskoor op te richten.

 

Het bestuur en een dertiental personeelsleden reageerden enthousiast.

De toenmalige voorzitter van de personeelsvereniging, Martien van de Ven, nam contact op met Jo Coolen, die dirigent was. Hij vroeg hem, of hij dirigent wilde worden van een op te richten "zangclub".

 

Nadat laatstgenoemde zijn medewerking had toegezegd, ging deze "zangclub" in oktober 1964 van start.

 

Een optreden voor directeur Jan van Lee en zijn echtgenote in het kader van de viering van hun zilveren huwelijksjubileum vormde wellicht het startpunt.